Đỗ Thị Mai

Đỗ Thị Mai

Hiệu trưởng

Kết nối với tôi

Mô tả
Kinh nghiệm
<p>Chiến sĩ thi đua </p><p>Thành phố Bằng khen thủ tướng Chính phủ </p><p>Nhà giáo tâm huyết sáng tạo Hà Nội năm 2018 </p><p>Huân chương Lai động hạng 3 năm 2021</p>